09 8584 3399

               0937 962 535

           Dịch vụ Hỗ trợ xuyên suốt 24x7  

           01288 696 686 / 0966 100 160
                      Ngoài giờ (0933 089 113)

GIẢI PHÁP HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Công nghệ điện toán đám mây mang lại tốc độ ưu việt và tính năng phong phú nhất trong dòng sản phẩm khai Hải quan trên thị trường Xem chi tiết

TẠI SAO CHỌN FPT.VNACCS Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hợp chuẩn Tháng 11 năm 2015. Xem chi tiết

NHỮNG ĐẶC TÍNH NỔI BẬT CỦA FPT.VNACCS Triển khai được trên nhiều mô hình khác nhau (Doanh nghiệp, Tập đoàn, Chi nhánh, Đại lý…). Xem chi tiết

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN PHẦN MỀM FPT.VNACCS Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hợp chuẩn Tháng 11 năm 2015. Xem chi tiết

Đánh giá (1)
VNACCS.SXXK PACKAGE SOLUTION
Package
Còn hàng
Thỏa thuận

Đối tượng sử dụng:

- Khai điện tử cho loại hình Sản xuất xuất khẩu;
- Thanh khoản cho loại hình Sản xuất xuất khẩu;
- Phiên bản triển khai cho mô hình doanh nghiệp lớn, DN có kim ngạch xuất nhập khẩu và số lượng tờ khai lớn;

Lợi ích, đặc điểm nổi bật:

- Xây dựng và triển khai dưới dạng 1 giải pháp quản lý tổng thể;
- Khai tới bất kỳ chi cục Hải quan nào mà Doanh nghiệp cần mở tờ khai;
- Đối với đơn vị làm Đại lý thủ tục Hải quan, dữ liệu sẽ được truyền về cho các Doanh nghiệp phục vụ Kiểm tra sau thông quan.
- Dễ dàng tập trung dữ liệu, từ các nguồn dữ liệu khác phục vụ công tác thanh khoản;
- Sử dụng hạ tầng kết nối riêng;
- Tốc độ kết nối, truy cập cực nhanh;
- Chương trình tích hợp chữ ký số;
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn dữ liệu khai báo và sao lưu, lưu trữ dữ liệu;
- Hỗ trợ bảo trì, vận hành miễn phí 01 năm đầu.

Đối tượng sử dụng:

- Khai điện tử cho loại hình Sản xuất xuất khẩu;
- Thanh khoản cho loại hình Sản xuất xuất khẩu;
- Phiên bản triển khai cho mô hình doanh nghiệp lớn, DN có kim ngạch xuất nhập khẩu và số lượng tờ khai lớn;

Lợi ích, đặc điểm nổi bật:

- Xây dựng và triển khai dưới dạng 1 giải pháp quản lý tổng thể;
- Khai tới bất kỳ chi cục Hải quan nào mà Doanh nghiệp cần mở tờ khai;
- Đối với đơn vị làm Đại lý thủ tục Hải quan, dữ liệu sẽ được truyền về cho các Doanh nghiệp phục vụ Kiểm tra sau thông quan.
- Dễ dàng tập trung dữ liệu, từ các nguồn dữ liệu khác phục vụ công tác thanh khoản;
- Sử dụng hạ tầng kết nối riêng;
- Tốc độ kết nối, truy cập cực nhanh;
- Chương trình tích hợp chữ ký số;
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn dữ liệu khai báo và sao lưu, lưu trữ dữ liệu;
- Hỗ trợ bảo trì, vận hành miễn phí 01 năm đầu.